mrt 30, 2013

Stichting Warnsveldse Monumenten neemt regionale ‘Geef om uw regio’-gids in ontvangst


25 maart –Instituut Fondsenwerving (IF) heeft vandaag het eerste exemplaar van de regionale gids ‘Geef om uw regio’- Gelderland Oost uitgereikt aan Stichting Warnsveldse Monumenten in Warnsveld. In de gids presenteren verschillende maatschappelijke organisaties in het oosten van de provincie Gelderland zich aan de hand van hun belangrijkste aandachtsgebieden en toekomstplannen. Deze gids biedt mensen die belangstelling hebben voor schenken en nalaten een overzicht van goede doelen in hun omgeving.

Hanneke Lenkens, directeur van het IF over ‘Geef om uw regio’: “Vandaag de dag zien we dat men in toenemende mate verbondenheid zoekt met ‘zijn’ doel. Deze sterk toenemende regionalisering uit zich ook onder bezoekers van notarissen, wanneer zij over schenken en nalaten komen praten. Een overzicht van initiatieven en goede doelen in de directe omgeving helpt bij het maken van een keuze.”

Stichting Warnsveldse Monumenten is één van de deelnemende organisaties. De Stichting Warnsveldse Monumenten is opgericht  met als hoofddoel het behoud van buitenplaats 'Welgelegen' met de historische Overtuin. De Geef om uw regio-gids helpt meer regionale bekendheid te geven aan deze unieke, in cultuurhistorisch opzicht zeldzame en waardevolle tuin.