Hier kunt u de jaarverslagen van de stichting downloaden.

 

Jaarverslag 2019
Toelichting Jaarrekening 2019
Balans 2019