Hier kunt u de jaarverslagen van de stichting downloaden.

 

Jaarverslag 2018
Toelichting Jaarrekening 2018
Balans 2018