Impressie van onthulling beelden dames Laman Trip

 

 

In 1897 koopt de op Huize Alpha wonende weduwe H.G. VerLoren van Themaat-Kronenberg de aangrenzende buitenplaats Welgelegen, want zij en haar dochters waren hartstochtelijke tuinliefhebbers. Het was voor de familie het begin van een grote en jarenlange betrokkenheid met de Overtuin, zoals de tuin aan de overzijde  genoemd werd.

In 2015 kwam met het overlijden van Jonkvrouw C.M. Laman Trip en ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink een einde aan dit tijdperk.

Om deze bijzondere verbintenis tot uitdrukking te laten komen heeft het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten beeldend kunstenares Annewietske Stavast gevraagd twee bronzen beelden van de dames te maken. Annewietske kende door haar werk op Huis Welgelegen beide vrouwen en met hulp van vele foto’s die de familie haar ter beschikking stelde is ze er in geslaagd twee buitengewoon fraaie beelden te vervaardigen. Deze werden op 25 november 2018 onthuld door burgemeester Annemieke Vermeulen.

 

 

 

Gedicht dat Annewietske Stavast voordroeg bij de onthulling van de beelden;

 

 

Uit de was ontsproten

steeds meer een eigen persoon

Nu op stenen sokkels in brons

het lijkt zo gewoon

Ze zijn nog lang niet uitgepraat

en weet niet wat de een de ander beweert

Maar, samen gaan ze verder

de dames zijn teruggekeerd.

 

 

Beeldend kunstenares Annewietske Stavast heeft een atelier aan de Oudewand 47 in Zutphen.

Voor meer informatie www.wietskunstatelier.nl

Beeldend kunstenares Annewietske Stavast met voorzitter Pieter van Veen bij de onthulling van de beelden.

 

Ds. Elske Wilhelmina Hendrika Laman Trip - Kleinstarink

18 maart 1924 - 11 november 2015

 

Jonkvrouw Cornelia Mathilde Laman Trip

11 september 1916 - 27 augustus 2015