Over de Stichting

Op 3 september 1986 werd de Stichting Warnsveldse Monumenten opgericht, met als hoofddoel het behoud van buitenplaats 'Welgelegen' met de historische Overtuin. Om dit te verwezenlijken worden de tuin en bijgebouwen zorgvuldig onderhouden. Tevens worden zij regelmatig opengesteld voor publiek waarbij er aandacht is voor natuur, cultuur en kunst.

Huis en tuin zijn vanwege een vanouds en tot op heden aan de rand van de dorpskern Warnsveld gesitueerde buitenplaats in cultuurhistorisch opzicht zeldzaam en waardevol en daardoor van algemeen belang. Initiatiefnemers tot de oprichting waren Jonkheer ir Joan Philip Laman Trip en mevrouw Ingrid Naumer.

In 2014 fuseren de stichting Dorpsherstel en de Stichting Warnsveldse Monumenten en gaan verder onder de naam Stichting Warnsveldse Monumenten.

Door de fusie is de doelstelling van de Stichting Warnsveldse Monumenten uitgebreid. Naast de Overtuin richt de stichting zich ook op het in goede en fraaie staat houden van de oude dorpskern en andere gebieden en objecten binnen Warnsveld, die van geschiedkundige of historische waarde zijn.

Dit doel kan bijvoorbeeld bereikt worden door het verstrekken van een geldelijke bijdrage in de meerkosten van herstel van de voorgevel van panden in het oude dorp in zijn oorspronkelijke karakteristieke vorm.

 

De Stichting wordt bestuurd door; P. van Veen, voorzitter, A. H. F. Meesters – van den Berg, secretaris, G. M. van Dijck, penningmeester en bestuurslid B. Arends. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een veelheid aan vrijwilligers. Zo werkt de tuingroep, onder leiding van tuinman Alex Willemsen, met veel enthousiasme om de week op de zaterdagochtend in de tuin. Zij nemen, naast de gespecialiseerde hovenier van De Enk, onze tuinman Ron, een deel van het onderhoud van de Overtuin op zich.

 

Daarnaast nemen de mannen van Zozijn een deel van het onderhoud voor hun rekening. Wekelijks werken zij in de tuin. Zij onderhouden o.a. de paden en helpen mee het snoeiafval op te ruimen.

 

De Opentuindagen worden verzorgd door Henny Kwinkelenberg, Annette Meesters en Zenobia van Beek.

 

De exposities worden samengesteld door Zenobia van Beek en Annette Meesters.

 

De Stichting verwelkomt enthousiaste mensen die taken op zich willen nemen in de tuin en/of ter ondersteuning van diverse activiteiten. Wij zijn nog op zoek naar een klusjesman/vrouw en een gastvrouw/man voor de Opentuindagen. Heeft u interesse om als vrijwilliger in de tuin of in de galerie ons team te komen versterken? Neem dan voor meer informatie, of om u aan te melden contact met ons op.

 

‘Vrienden van de Overtuin’. Een belangrijk deel van de inkomsten van de Stichting bestaat uit donaties en giften. Wanneer u de Overtuin een warm hart toedraagt, dan kunt u ‘Vriend van de Overtuin’ worden voor minimaal € 20,00 per jaar. U wordt dan op de hoogte gehouden van activiteiten en ontvangt een jaarverslag. U kunt ook ‘Vriend voor het leven' worden door een eenmalige donatie van € 300,- te schenken. ‘Vrienden’ hebben tijdens Opentuindagen en op afspraak vrij toegang tot de Overtuin.

 

U wordt Vriend van de Overtuin door u adresgegevens te mailen naar info@deovertuin.nl of warnsveld@deovertuin.nl U kunt het bedrag van minimaal € 20,00 overmaken naar de Stichting Warnsveldse Monumenten, IBAN NL72 INGB 0000 487119 met vermelding van Vriendenbijdrage 2022.

 

De Stichting Warnsveldse Monumenten heeft de ANBI-status en daarom zijn giften aftrekbaar voor de belasting. Op de site van de belastingdienst kunt u een formulier downloaden, waarop een overeenkomst staat voor een gift voor de periode van 5 jaar.

 


Het secretariaat van de stichting is gevestigd op: 
Molenstraat 6
7231 KN Warnsveld
T 0575-559989

info@deovertuin.nl en warnsveld@deovertuin.nl
KvK 41040083.
IBAN NL72 INGB 0000 487119

RSIN 009358419

 

bestuur
Bestuur op foto v.l.n.r.:

A. H. F. Meesters - van den Berg
secretaris

P. van Veen
voorzitter

G. M. van Dijck
penningmeester

B. Arends
lid