DE VRUCHTENTUIN


De vruchtentuin is aangelegd door de zusters A.D.J. VerLoren van Themaat (eigenaresse) en A.C. VerLoren van Themaat, later getrouwd met mr. H.G. Kronenberg. De aanleg is omstreeks 1905-1908 uitgevoerd met zelf geënt plantgoed, mede als proef voor de latere aanleg van de befaamde fruitkwekerij ‘de Bruninksweerd’ achter het Veldese bos te Warnsveld.

Na het overlijden van mejuffrouw A.D.J. VerLoren van Themaat (juffrouw Dora) is de boomgaard vererfd aan mevrouw A.C. Kronenberg geb. VerLoren van Themaat. Jhr. Ir. J.Ph. Laman Trip, die Huize Alpha had geërfd, kreeg de vruchtentuin in gebruik in 1977. Mevrouw Kronenberg, die later op Huize Alpha kwam te wonen, had de wens de vruchtentuin te behouden als een overtuin voor Huize Alpha, nu de oorspronkelijke Overtuin niet meer bij het huis hoorde. Als toekomstidee speelde, bij de fruittuin een schuurtje te bouwen en een groentetuin aan te leggen.

Later is door de Stichting Warnsveldse Monumenten de vruchtentuin aangekocht, om te voldoen aan de voorwaarden van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen. Voor ondersteunende onderhoudssubsidie was namelijk een totale grootte van de historische aanleg van minimaal 1 ha vereist. De wijze van gebruik door Jr. Ir. J.Ph. Laman Trip is op de oude voet gecontinueerd.

Om de boomgaard te beschermen tegen ongewenste indringers die de vruchten gappen was deze omgeven door schuttingen aan de noord en oost zijde, een meidoornhaag aan de westzijde en een hek aan het Bongerspad, dat later is overgroeid door hop en klimop en goed ondoordringbaar is geworden. Een bijzonderheid is, dat voor de schuttingpalen acaciahout is gebruikt, waarvoor juffrouw Dora een boom uit haar eigen bos heeft laten verzagen. Dit gebruik van duurzaam Nederlands hout wordt nu in deze tijd weer gepropageerd. De meidoornhaag moest worden onderhouden door ‘t Graffel, dat de wei ernaast bezat en moest zorgen dat de koeien niet in de tuin kwamen, aldus de heer Jansen van ‘t Graffel. De ingang van de tuin werd gevormd door een houten hek in de schutting aan de noordzijde, nu geheel overgroeid met hulstheesters van een bijzondere soort met gele (oranje) bessen.

Doordat telkens zeer oude exemplaren uitvielen was het vruchtbomenbestand de laatste tientallen jaren enorm uitgedund. Om toch iets te doen werden her en der een paar boompjes bij geplant. In 2000 betrof dat drie boompjes van een zeldzaam nieuw appelras de ‘Tukker’, uit liefhebberij gewonnen door N. Hubbeling uit Wageningen, destijds donateur van de Stichting Warnsveldse Monumenten. Dit ras is in Engeland goedgekeurd en daarna volgens de procedure voor nieuwe rassen in het Nederlandse rassenregister opgenomen, maar (nog) niet in de rassenlijst die voor de fruitteelt is bedoeld.

Nadat jarenlang veel achterstallig onderhoud is verricht in de historische landschapstuin, is de tijd rijp om de vruchtentuin helemaal in ere te herstellen. Een eerste aanzet is de afgelopen maanden gemaakt door het aanplanten van een ander zeldzaam appelras, de ‘IJsselpronk’, dat destijds door mej. A.D.J. VerLoren van Themaat is ontwikkeld, afkomstig van een boerderij in Warken. Ook is een moerbeiboom geplant. Achter in de vruchtentuin staat een aanplant van geënte boompjes. Als de enten aanslaan zullen diverse oude fruitrassen te zijner tijd een plaats kunnen krijgen in de fruittuin.

Na het overlijden van Jr. Ir. J.Ph. Laman Trip in januari 2009 wordt ook de vruchtentuin door de vrijwilligers van de Stichting Warnsveldse Monumenten onderhouden.