GESCHIEDENIS


♦ Al in 1571 was op de plaats van het huidige Welgelegen een hofstede gelegen met een rosmolen : 'Die olde oely moele'.

♦Van 1650 tot 1832 was het huis bekend als 'Herberg de Roskam', gunstig gelegen aan één van de toegangswegen naar Zutphen en vlakbij de Martinuskerk, die een belangrijke streekfunctie had. In de 18de eeuw bestaat de herberg De Roskam uit huis, jenever- en brandewijnstokerij, schuren, hoven en erven. Afbeelding kerk Warnsveld 1743 van Jan de Beijer (1703- ca.1780)

 

♦ In 1832 is het complex omgevormd tot buitenplaats door Willem van der Muelen en zijn vrouw Francoise Balfour of Burleigh. De voormalige herberg werd verbonden met een nieuw gebouwd herenhuis in classicistische trant. Uit deze tijd dateert de tuinaanleg in de landschapsstijl, die veel bijzondere bomen en planten herbergt, waaronder Nederlands oudste honingboom.


♦ Van 1840 tot 1870 bewoning door diverse eigenaren.

♦ 1870, verbouwing tot kostschool voor meisjes van de kastelen en buitenplaatsen uit de wijde omtrek en dagschool voor Zutphense jongedames. In deze tijd wordt de boerderij opgehoogd en voorzien van extra kamers. In 1880 worden de twee oude herbergvleugels met één verdieping verhoogd, waardoor ook de oostgevel en de noordgevel van het hoofdgebouw een nieuw aanzien krijgen. De school genoot landelijke vermaardheid.

♦ In 1897 werd het verworven en bewoond door de familie VerLoren van Themaat, die ook het huis 'Alpha' aan de overkant van de weg (voor de kerk) bezat. De tuin kreeg toen de naam 'Overtuin'. Dochter ‘Lieske’ gaat op Welgelegen wonen en samen met haar zus ‘Dora’ die op huize Alpha bleef wonen verrijkten zij de tuin met uitbundige bloementuinen en fruitbomen. Dora werd de eerste beroepsfruitkweekster in Nederland.

♦ Van 1972 tot 1986 eigendom en bewoning door de familie Brouwer-Naumer. Onder hun beheer zijn bijzondere bomen aangeplant en is de tuin uitgebreid met een strook weiland ten westen van de oorspronkelijke tuin.

♦ Vanaf 1986 is de buitenplaats eigendom van de Stichting Warnsveldse Monumenten.

♦ In het huis was na grondige restauratie uitgeverij Terra gevestigd tot eind december 2005.

♦ In september 2006 wordt er een particulier kleinschalige woon- en zorgvoorziening voor ouderen gevestigd onder beheer van de familie de Jong. In 2012 wordt het beheer overgenomen door de landelijke organisatie Domus Magnus.

 

♦ In september 2019 wordt de Overtuin uitgeroepen tot Monument van het Jaar.